يكي از روش‌هاي ساخت لينك كه از اقدامات مهم در بهينه سازي و سئوي سايت به شمار مي‌رود، لينك سازي چند مرحله اي است. هدف از Tiered link building  قدرت و اعتبار بخشيدن به لينك‌هايي است كه به طور مستقيم به وبسايت داده شده است؛ به اين ترتيب page rank آنها ارتقا يافته و به سايت اصلي انتقال مي‌يابند.

در اين مقاله قصد داريم تا در خصوص Tiered link building  و مزايا و معايبي كه براي وبسايت به همراه دارد بپردازيم؛ با ما همراه باشيد:

Tiered link building  يا لينك سازي چند مرحله

در فرآيند لينك سازي چند مرحله اي همانطور كه از نامش مشخص است، طي چند مرحله اقدام به ساخت لينك خواهد شد؛ در واقع در اين فرآيند براي لينك‌هاي وبسايت لينك مي‌سازيم؛ اين كار مرحله به مرحله ادامه مي‌يابد. معمولا Tiered link building در سه مرحله انجام مي‌شود؛ لينك سازي بيش تر از 3 مرحله توصيه نمي‌شود. معمولا به هر لينك از مرحله اول 15 الي20 لينك در مرحله دوم اضافه شده و در مرحله سوم اين تعداد افزايش خواهد يافت.

لينك‌هاي مرحله اول

لينك‌هاي مرحله اول مي‌توانند لينك‌هايي از سايت‌هاي مرتبط، لينك داخلي از بخش بلاگ خود سايت، يا رپورتاژ باشند.

لينك‌هايي كه در مرحله اول استفاده مي‌شوند، بايد مرتبط بوده و از سوي سايت‌هايي باشند كه داراي اعتبار باشند؛ همچنين بايستي از محتواي اختصاصي براي لينك سازي در اين مرحله استفاده گردد.

از آنجايي كه لينك‌هاي مرحله اول پايه و اساس Tiered link building هستند، بايستي اطمينان حاصل كرد كه ميتوان براي آن لينك ساخت و در آينده حذف نخواهند شد. سعي كنيد از لينك‌هايي در اين مرحله استفاده كنيد كه امكان دسترسي داشته باشند تا اگر در آينده مشكلي پيش آمد بتوان آنها را حذف كرد.

نكته:

معمولا لينك‌هاي طبيعي بهترين لينك‌ها براي مرحله يك به شمار ميروند كه از طريق توليد محتواي با كيفيت و منحصر به فرد يا اورجينال،  بازديد و ترويج آن ساخته مي شوند. حال اين سوال پيش مي آيد كه اين محتوا اورجينال چه ويژگي‌هايي دارد؟

مطلب اورجينال مطلبي است كه يكي از موضوعات در سطح وب را تكميل كند، به موضوعي كه در سطح وب وجود ندارد بپردازد يا مطلبي كه در وب وجود دارد را به شكل بهتري ارائه كند.

براي ترويج اين مطلب اورجينال ميتوان از راه‌هايي مثل ثبت سايت در گوگل نيوز، فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي يا انجمن ها، ايميل ماركتينگ و … اقدام كرد.

لينك‌هاي مرحله دوم

در مرحله دوم مي‌توانيم براي لينك‌هاي مربوط به كامنت هاي مرتبط، انجمن مرتبط و شبكه هاي بلاگي لينك بسازيم.

لينك‌هاي مرحله دوم در مقايسه با مرحله اول كيفيت كمتري داشته و  از سوي سايت‌هايي با اعتبار كمتر هستند؛ در نتيجه ساخت آنها نبايد زمان ببرد. اين لينك‌ها مي‌توانند مرتبط با موضوع سايت و يا مطالب جمع آوري شده باشد. لينك‌هايي كه در اين مرحله ساخته مي‌شوند، تعدادشان بيشتر است. توجه داشته باشيد كه لينك‌هاي مرحله دوم بايستي امكان لينك سازي مجدد داشته باشند.

لينك‌هاي مرحله سوم

در اين مرحله ميتوانيم براي لينك هايي كه در مرحله دوم معرفي كرديم، لينك سازي كنيم. توجه داشته باشيد كه در اين مرحله مي‌توانيد از لينك‌هاي غير مرتبط با سايت يا لينك‌هايي كه از كيفيت آنها مطمئن نيستيد هم استفاده كنيد. كامنت ها، انجمن ها و لينك‌هاي پروفايل، از جمله لينك‌هايي هستند كه ميتوان از آنها در مرحله سوم استفاده كرد.

در مرحله سوم تعداد لينك‌ها اهميت بيشتري دارند؛ از اين رو ساخت لينك‌هاي اين مرحله زمان نبرد و مرتبط بودن آنها با هم اهميتي ندارد.

لينك سازي چند مرحله اي بايستي روند كاملا طبيعي داشته باشد؛ به اين منظور ابتدا لينك‌هاي مرحله اول را در طي دو هفته بسازيد و سپس طي هفته سوم لينك‌هاي مرحله دو را ساخته و اين روند را حفظ كنيد.

نكات مهم در خصوص استفاده از شبكه وبلاگي

همانطور كه پيش تر به آن اشاره كرديم، در مرحله دوم مي‌توانيد براي از لينك شبكه وبلاگي براي لينك سازي استفاده كنيد؛ با اين حال بايستي يكسري نكات را در استفاده از اين لينك در نظر داشته باشيد چرا كه در غير اين صورت مي‌تواند پنالتي شبكه وبلاگي را به همراه داشته باشد؛ اين نكات عبارتند از:

  • ميزبان يا هاست كه براي سايت ها استفاده مي كنيد، متفاوت باشد.
  • طراحي سايت ها با هم متفاوت باشد و از يك قالب براي همه سايت‌ها استفاده نشده باشد.
  • مالك و مدير سايت‌ها يك نفر نباشد.
  • محتواي سايت‌هاي يكسان نباشد.
  • ميان محتواي سايت‌ها لينك داخلي زيادي باشد.

مزايا و معايب لينك سازي چند مرحله اي

لينك‌هاي مرحله اول حكم محافظ را براي وبسايت دارند و از آن در برابر ساير لينك‌ها محافظت مي‌كنند؛ به اين ترتيب از پنالتي شدن سايت اصلي ممانعت مي‌كنند. براي مثال در صورتي كه يكي از لينك‌هاي مرحله دوم  پنالتي شود، تنها ميتوان با قطع ارتباط آن لينك با مرحله اول از سايت در مقابل پنالتي محافظت نمود. از آنجايي كه تعداد لينك‌هاي مرحله دوم يا سوم بيشتر هستند، اين اتفاق معمولا براي آنها رخ مي‌دهد.

مطابق با الگوريتم هاي گوگل لينك سازي بايستي طبيعي بوده و هر لينك كه از سوي خود وبمستر براي سايت ايجاد گردد، اشتباه است و جزئي از روش كلاه سياه است.

از اين رو با وجود تمام مزايايي كه Tiered link building دارد، اين روش بخشي از كلاه سياه به شمار مي‌رود؛ درواقع الگوريتم هاي جديد گوگل نسبت به لينك سازي حساس هستند و ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور به قدري پيشرفت كند كه تمامي وبسايت‌هاي درگير با لينك سازي چند مرحله اي را يافته و جريمه كند.